ژانویه 24, 2017

انتقال آموزش و انتقال یادگیری:

[…]
ژانویه 16, 2017

ارزشیابی دوره های آموزشی صنایع دفاعی بر اساس مدل پاتریک

[…]
ژانویه 16, 2017
ارزیابی-سطح-توانمندی- توسعه تعالی فرتاک- صنایع-پلاستیک- ایران

ارزیابی سطح توانمندی های فناورانه صنایع پلاستیک ایران

[…]
ژانویه 16, 2017
iso-10015-توسعه-تعالی-فرتاک-وزرات-دفاع

استقرار استاندارد 10015 در یکی از صنایع دفاعی

[…]
ژانویه 16, 2017
آسیب شناسی- بانک - مسکن- توسعه -تعالی- فرتاک

آسیب شناسی فعالیت آموزش سازمانی بر اساس مدل اشور در بانک مسکن

[…]
ژانویه 16, 2017

آسیب شناسی فعالیت های آموزش و بهسازی در سازمان هوافضا

[…]
ژانویه 16, 2017
فنی - حرفه ای - آسیب - شناسی- توسعه - تعالی- فرتاک

امکان سنجی بکارگیری الگوی برنامه درسی شایسته محور در دانشگاه فنی و حرفه ای

[…]
ژانویه 16, 2017
گراندد- تئوری- توسعه-تعالی-فرتاک

همکاری در تجربه نگاری فعالیت های آموزشی و تربیتی مدارس برتر کشور بر اساس رویکرد گراندد تئوری

[…]
ژانویه 16, 2017
آموزش - پرورش- اصفهان- توسعه- تعالی- فرتاک

ارزیابی جو سازمانی و بهداشت روانی کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان

[…]
نوامبر 9, 2016

انواع روش‌های نمونه‌گیری

[…]