مارس 14, 2017

امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش (مدل پاولوسکی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

[…]
مارس 8, 2017
منابع-انسانی-نقش-آموزش - بهسازی- توسعه-تعالی-فرتاک-

منابع انسانی و نقش آموزش و بهسازی

[…]
مارس 7, 2017

وضعیت حمایت مدیران از آموزش و بهسازی شهرداری تهران

[…]
مارس 7, 2017

چالش های برون سپاری آموزش به مؤسسات ارائه دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش

[…]
مارس 7, 2017

تسهیل انتقال یادگیری از مسیر حرفه ای گرایی: حمایت همکاران و مدیر

[…]
مارس 7, 2017

آسیب شناسی پدیده انتقال آموزش در آموزش های ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش

[…]
فوریه 26, 2017
توسعه- تعالی - فرتاک- تحلیل کاربردی- تکنیک -SWOT -روشی برای تدوین- استراتژی- های -سازمانی- آموزش - بهسازی- منابع- انسانی 1

تحلیل کاربردی تکنیک SWOT ؛ روشی برای تدوین استراتژی های سازمانی

[…]
فوریه 15, 2017

تأثیر ویژگی های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری

[…]
ژانویه 25, 2017
آموزش-بهسازی-آسیب-شناسی-توسعه-تعالی-فرتاک-rtda.ir

آسیب شناسی فعالیت های آموزش و بهسازی

[…]
ژانویه 25, 2017
آموزش-الکترونیک-سازمان-توسعه-تعالی-فرتاک

مشاور و پیاده سازی فرایند آموزش الکترونیکی در سازمان ها و مدارس

[…]