توانمندی های مشاوران گروه آموزش و بهسازی 
سیستم وب کنفرانس
ایجاد سیستم وب کنفرانس، وبینار، کلاس مجازی
استقرار استانداردهای آموزشی در سازمان‌ها و صنایع
استقرار استانداردهای آموزشی در سازمان‌ها و صنایع(‌ایزو2099، ایزو 10015...)
نیازسنجی آموزشی به روش‌های دیکوم
نیازسنجی آموزشی به روش‌های دیکوم، استاندارد مهارت، نیاز آفرینی سازمانی، SWOT و...
 
آسیب شناسی فرایند آموزش و بهسازی سازمان‌ها و صنایع
آسیب شناسی فرایند آموزش و بهسازی سازمان‌ها و صنایع
ارزشیابی آموزشی و سنجش اثربخشی آموزش‌های سازمانی
ارزشیابی آموزشی و سنجش اثربخشی آموزش‌های سازمانی
مشاور و پیاده سازی فرایند آموزش
مشاور و پیاده سازی فرایند آموزش الکترونیکی در سازمان ها و مدارس
ارائه و تدریس دوره های آموزشی تخصصی
ارائه و تدریس دوره های آموزشی تخصصی در تمامی زمینه های آموزش و بهسازی منابع انسانی

تجربیات گروه مشاوران آموزش و بهسازیانجمن مشاوران آموزش و بهسازی ایران

اولین مرکز تخصصی در زمینه مشاوره و راه اندازی محتوایی و نرم افزاری آموزش و بهسازی در سازمان ها


تماس با ما

تهران، خ بهشتی، خ پاکستان، ک حافظی، پ30، واحد 1
22472140
09126859309
Info@rtda.ir